Lazer Cerrahisi Nedir?

No Touch Lazer Nedir?

Tüm dünyada uzun süredir başarıyla uygulanan ‘No Touch Lazer ’ tekniği ile artık hastalar gözlük ve lenslerinden kurtulabilirler..

Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kırma kusurlarında, korneaya temas etmeden tedavi eden lazer yöntemidir. Korneal flep (kapakçık) kaldırılmaz bu nedenle göz travma riski yüksek olan aktif sporcularda, polis, bekçi ve askerlerde tercih edilir. Ayrıca flepli yöntemlerden kornea biyomekaniğini koruma açısından daha güvenlidir. En kısa süreli lazer çeşitidir. Lazer yaklaşık 30 saniye sürmektedir.

No Touch Lazer Kimlere Uygulanabilir?

Yapılacak muayene ve çekilen filmler sonrası kornea yapısı ameliyata uygun olarak belirlenen hastaların 20 yaşın üstünde olması gerekir. Bazı istisnai durumlarda 18 yaş sonrası da yapılabilir. Diğer lazer çeşitlerinde olduğu gibi gözlük numarası son yıllarda değişkenlik göstermemesi şartı aranır. No touch lazer yüksek numaralarda haze dediğimiz korneal bulanıklık yapma riski nedeniyle yüksek numara düzeltmelerinde çok fazla önerilmez. MMC (mitomisin) kullanarak bahsettiğimiz haze riski en aza indirilir.

Neden No Touch Lazer?

Hasta uyumu aranmadan en kısa süren ve göze dokunulmadan yapılan bir lazer çeşitidir. Ayrıca çok uzun zamandır yapıldığı için diğer lazer çeşitlerine göre daha güvenlidir. Göz kuruluğu diğer lazer çeşitlerine göre daha az gelişir.

Dezavantajı nedir?

No Touch lazer yönteminin en önemli dezavantajı haze riskidir. Fakat bu risk MMC kullanılarak yeterince düşürülmüştür. Bir diğer dezavantajı ise ameliyat sonrası başlayan ve yaklaşık 2 gün süren ışığa karşı hassasiyet ve ağrıdır. Numarasız kontakt lens , güneş gözlüğü ve ağrı kesici ile bu ağrı asgari durumlara inmektedir.

Femto Lasik (Intralase Lasik) nedir?

Femto Lasik femto saniye lazerin kullanıldığı bir refraktif (gözlükten kurutulma) cerrahi prosedürüdür. Bu cerrahide kornea dediğimiz gözümüzün camsı tabakasından femto saniye lazer sistemi ile bir flep (şapka) kaldırılır sonrasında numara düzeltici lazer uygulanır ve flep (şapka) tekrar yerine yerleştirilerek ameliyat sonlandırılır.

Kimlere Femto Lasik uygulanır ve avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Geride belirli bir kalınlıkta korneal yatağın kaldığı uygun tüm hastalara Femto Lasik uygulanabilir. En büyük avantajı ameliyat sonrasında no touch lazer (PRK – trans PRK) yönteminde olan ağrının olmamasıdır. Dezavantaj olarak ise göz kuruluğunu tetikleyebilmesidir. Buna ilaveten travma alması muhtemel olan sporcular, güvenlik görevlileri ve/veya askeri personeller gibi mesleklerde olası bir travmada flep ayrılması kırışması gibi komplikasyonlar gelişebileceği için bir risk oluşturabilir.

Kaç numaraya kadar Femto Lasik uygulanabilir?

Bu hastanın kornea kalınlığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Lazer tedavileri kişiye özeldir ve bireysellik gösterir.

SMILE Lazer nedir?

SMILE lazer femto saniye lazer ile korneadan bir lentikül (kesitin) çıkartılarak gözdeki kırma kusurunun düzeltildiği bir refraktif (gözlükten kurutulma) cerrahi prosedürüdür. Bu cerrahide kornea dediğimiz gözümüzün camsı tabakasında femto saniye lazer sistemi ile değişik bölgelere lazer uygulanarak bir cep oluşturulur ve bu cep içinden lentikül çıkartılarak refraktif hata düzeltilir.

Kimlere SMILE Lazer uygulanır ve avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Numarası belirli aralıklarda olan miyop hastalara uygulanır. En büyük avantajı bir flep (şapka) kaldırılmadığı için flebe bağlı komplikasyonların görülmemesidir. Buna ilaveten korneada seyreden sinirlere herhangi bir hasar verilmediği için göz kuruluğunu çok fazla tetiklemez. 3. Nesil bir lazer yöntemidir ve belirli merkezlerde ve uygun cihazlar ile gerçekleştirilebilinir.^

ICL ve/veya Fakik IOL nedir?

ICL kollomer yapıda özel olarak üretilmiş yüksek kırıcılık indeksine sahip göz içi mercekleridir. Fakik IOL hastanın kendi göz içi lensi varken (fakik) ilave bir inta-oküler lens (IOL) (göz içi mercek) konulması işlemidir.

ICL ve/veya Fakik IOL kimlere uygulanabilir?

Lazer için uygun olmayan yüksek numaralı kırma kusurlarında uygulanmaktadır. Göz içine hastanın kendi lensine ilave bir mercek konulacağı için gözün ön kamara dediğimiz ön odacığının belirli bir derinlikte olması gerekmektedir.

Hangi kırma kusurlarının tedavisinde kullanılır?

Belirli bir numaraya kadar miyopi, hipermetropi ve astigmatizma tedavisinde kullanılabilinir.

Hemen Ara!
Yol Tarifi